/Szkoła średnia/Ciągi/Arytmetyczny/Trzywyrazowy

Zadanie nr 1072941

Liczby 2x− 3,5x,x − 7 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz liczbę x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane wyrazy są kolejnymi wyrazami w ciągu arytmetycznym, więc drugi z nich musi być średnią arytmetyczną pozostałych. Zatem

5x = 2x-−-3-+-x-−-7- 2 10- 10x = 3x − 10 ⇒ x = − 7 .

 
Odpowiedź: x = − 10 7

Wersja PDF
spinner