Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
*Ukryj

Napisz liczbę odwrotną do liczby 6.

*Ukryj

Napisz liczbę odwrotną do liczby  3 − 1 7 .

Napisz liczbę odwrotną do liczby 3 5 .

Napisz liczbę odwrotną do liczby  √ -- − 5 .

Napisz liczbę odwrotną do liczby − 1 1 .

Napisz liczbę odwrotną do liczby 1,1.

Przedstaw ułamek okresowy 0,3(12) jako ułamek zwykły.

*Ukryj

Przedstaw ułamek okresowy 0,(145) jako ułamek zwykły.

Przedstaw ułamek okresowy 0,(21) jako ułamek zwykły.

Przedstaw ułamek okresowy 0,7(3) jako ułamek zwykły.

Wyznacz 155-tą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 173 .

Wykaż, że 997⋅998+-2 9972+ 999 = 1 .

*Ukryj

Uzasadnij, że 2013⋅2014+1- 2014+ 20132 = 1 .

Wymień ujemne liczby wymierne większe od − 2 , które można przedstawić w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku równym 3.

*Ukryj

Wymień dodatnie liczby wymierne mniejsze od 4, które można przedstawić w postaci pierwiastka kwadratowego z liczby naturalnej.

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich, spełniających nierówność 49 < ab < 59 .

*Ukryj

Podaj przykład liczb całkowitych a,b , dla których prawdziwa jest nierówność podwójna:

− -2-< a-< − 1-. 13 b 13

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich, spełniających nierówność 79 < ab < 89 .

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b , spełniających nierówność 57 < ab < 67 .

Oblicz odwrotność liczby  2 -9 a = 1 3 − 1 ,2⋅12 .

*Ukryj

Oblicz odwrotność liczby  2 -8 a = 2 3 − 2 ,1⋅21 .

Wymień które liczby ze zbioru

{√ -- 1 13 √ -- 8 } 5 ;√--; − ---; 3 4; − 1;-; − 2π ;7,(5). 4 3 6

są liczbami wymiernymi.

*Ukryj

Wymień które liczby ze zbioru

{ √ -- ∘ --- } − 0,0(7);5 5; 31; 125;0; 27; − 12,3; 62. 7 25 9 63

są liczbami wymiernymi.