/Studia/Analiza/Całki nieoznaczone

Zadanie nr 7263188

Oblicz całkę ∫ -1-- ln xx dx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy t = ln x .

∫ 1 ∫ 1 ||t = ln x|| ∫ dt -----dx = ------dx = || dx|| = ---= ln |t| + C = ln |ln x|+ C . ln xx x lnx dt = -x t

 
Odpowiedź: ln |lnx |+ C

Wersja PDF
spinner