/Szkoła podstawowa/Zadania z treścia/Skala

Zadanie nr 3713270

Na mapie o skali 1:50 000 las ma powierzchnię  2 456 cm . Jaką rzeczywistą powierzchnię ma las?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Mamy

 1 − 50 000 1 cm − 0,5 km 2 2 1 cm − 0,25 km 456 cm 2 − 11 4 km 2.

Sposób II

Pole powierzchni zmienia się jak kwadrat skali, zatem powierzchnia lasu jest równa

45 6⋅(50 000)2 cm 2 = 456⋅ (500)2 m 2 = 456 ⋅(0,5)2 km 2 = 114 km 2.

 
Odpowiedź: 114 km 2

Wersja PDF
spinner