/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 9608963

Drużyna żeglarska, płynąc po największym polskim jeziorze Śniardwy, odległość między dwiema przystaniami, która na mapie w skali 1:1 000 000 wynosi 5 cm, pokonała w czasie 2 godzin i 30 min. Oblicz średnią prędkość żaglówki.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy rzeczywistą odległość przystani.

5 cm ⋅1000 000 = 50 00000 cm = 5000 0 m = 50 km .

Sposób I

Żaglówka przepłynęła 50 km w 2,5 godziny, więc jej średnia prędkość wynosi:

-50- km-- 2 ,5 = 20 h .

Sposób II

Rozwiązanie możemy zapisać przy pomocy proporcji.

5 0 km − 2,5 h x km − 1 h

Zatem

x = 50--= 20 km-. 2,5 h

 
Odpowiedź: 20 km- h

Wersja PDF
spinner