/Szkoła podstawowa/Zadania z treścia/Różne

Zadanie nr 2996683

Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu.


PIC


Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Edyta musi siedzieć na jednym z miejsc: 45 lub 46, a Agnieszka na jednym z miejsc: 42, 48, 44, 46. W sumie są następujące możliwości:

(42,46),(42,45 ),(4 8,46),(48,45),(44 ,46),(44,45),(45 ,4 6&#

 
Odpowiedź: (4 2,46),(42,45),(48 ,4 6),(48,45),(44,4 6),(44,45),(45,46 )

Wersja PDF
spinner