/Szkoła podstawowa/Zadania z treścia/Różne

Zadanie nr 4715459

Ojciec podzielił w testamencie swój majątek pomiędzy trzech synów w ten sposób, że najstarszy miał dostać dwa razy więcej majątku niż średni, zaś średni - dwa razy więcej niż najmłodszy syn. Jaką część majątku otrzymał najmłodszy syn?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli część majątku jaką otrzymał najmłodszy syn oznaczymy przez x , to średni syn otrzymał 2x , a najstarszy 4x . Daje to nam równanie

x + 2x + 4x = 1 ⇒ 7x = 1 ⇒ x = 1. 7

 
Odpowiedź: Najmłodszy syn otrzymał 17 majątku.

Wersja PDF
spinner