/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Objętość

Zadanie nr 6660001

Samochód pana Jana spala w jeździe miejskiej 10,3 l benzyny na 100 km, a poza miastem 7,2 l na 100 km. Pan Jan wybrał się w podróż do miejscowości oddalonej od jego domu o 600 km. Aby wyjechać z miasta, musi pokonać 32 km. Czy wystarczy mu benzyny, jeżeli zatankuje 47-litrowy bak do pełna? Ile benzyny mu zostanie lub zabraknie? Wynik podaj z dokładnością do 0,1 litra.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pan Jan będzie jechał 32 km przez miasto i 568 km poza miastem. Potrzebuje zatem

32--⋅10,3 + 5-68⋅ 7,2 ≈ 44,2 100 1 00

litrów benzyny. Zostanie mu zatem

47 − 44,2 = 2,8

litra.  
Odpowiedź: Zostanie mu 2,8 litra

Wersja PDF
spinner