/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Objętość

Zadanie nr 7513686

Wodę wypartą przez kamień wlano do prostopadłościennego naczynia o wymiarach 7 cm, 5 cm i 15 cm. Woda wypełniła 15 pojemności tego naczynia. Jaką objętość ma kamień?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy objętość tego naczynia.

7 ⋅5 ⋅15 = 5 25.

Zatem kamień ma objętość

1 --⋅52 5 = 105. 5

 
Odpowiedź:  3 105 cm

Wersja PDF
spinner