/Studia/Analiza/Całki nieoznaczone/Z logarytmem

Zadanie nr 5482278

Oblicz całkę ∫ ln3x- x dx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy t = ln x .

∫ 3 || || ∫ ln--xdx = | t = ln1 x |= t3dt = 1t4 + C = 1(lnx )4 + C . x |dt = xdx | 4 4

 
Odpowiedź: 1 4 4(ln x) + C

Wersja PDF
spinner