/Studia/Analiza/Całki nieoznaczone/Z logarytmem

Zadanie nr 7136661

Oblicz całkę ∫ ln2x- x dx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy t = ln x .

∫ 2 || || ∫ ln--xdx = | t = ln1 x |= t2dt = 1t3 + C = 1(lnx )3 + C . x |dt = xdx | 3 3

 
Odpowiedź: 1 3 3(ln x) + C

Wersja PDF
spinner