/Studia/Analiza/Funkcje/Badanie funkcji/Granice/Z logarytmem

Zadanie nr 4192813

Oblicz granicę  lnln-x xl→im+∞ ln x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skorzystamy z reguły de l’Hospitala.
Liczymy (mamy ++∞∞- )

 -1- 1 ln-lnx-[H] lnx-⋅x- -1-- xl→im+∞ ln x = xl→im+ ∞ 1 = xli→m+ ∞ lnx = 0. x

 
Odpowiedź: 0

Wersja PDF
spinner