/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Wzór z wykresu/1 niewiadoma

Zadanie nr 3131310

Dla jakiego p prosta o równaniu x = 2 jest osią symetrii wykresu funkcji y = x2 − 4px + 8 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykresem danej funkcji jest parabola i osią jej symetrii jest pionowa prosta x = xw przechodząca przez wierzchołek paraboli (xw,yw ) . Daje to nam równanie

2 = x = 4p-= 2p ⇒ p = 1. w 2

PIC


 
Odpowiedź: p = 1

Wersja PDF
spinner