/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/3 kostki

Zadanie nr 6163684

Rzucamy 3 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że kolejno otrzymane liczby utworzą ciąg geometryczny.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli za zdarzenia elementarne przyjmiemy trójki wyrzuconych oczek (uwzględniamy kolejność), to

|Ω | = 6 ⋅6⋅ 6 = 63.

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające.

(1,1,1),(2,2,2),(3,3,3 ),(4 ,4,4),(5,5,5),(6,6,6) (1,2,4),(4,2,1).

Tak więc

 -8- 1-- 1-- P = 63 = 33 = 27.

 
Odpowiedź: -1 27

Wersja PDF
spinner