/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 1471070

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy nieparzystą liczbę oczek i suma liczb oczek w obu rzutach będzie większa od 6. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Wersja PDF

Rozwiązanie

O wynikach myślimy jak o parach otrzymanych oczek, czyli

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające.

(1,6) (3,4),(3,5),(3,6) (5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5 ,6 ).

Zatem prawdopodobieństwo jest równe

 9 1 ---= -. 36 4

 
Odpowiedź: 1 4

Wersja PDF
spinner