/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 4597060

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 5.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia elementarne przyjmujemy pary otrzymanych wyników, czyli

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Są dwa zdarzenia sprzyjające: (1 ,5) i (5,1) , zatem prawdopodobieństwo jest równe

2-- -1- 36 = 1 8.

 
Odpowiedź: -1 18

Wersja PDF
spinner