/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 4987751

Rzucamy czerwoną i zieloną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wyrzuceniu takiej samej liczby oczek na obu kostkach.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia sprzyjające przyjmijmy pary wyrzuconych oczek. Mamy więc

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Zdarzeń sprzyjających jest 6:

(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5 ),(6 ,6).

Zatem prawdopodobieństwo jest równe

P = -6- = 1-. 3 6 6

 
Odpowiedź: 1 6

Wersja PDF
spinner