/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 5700717

Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na pierwszej kostce wypadło dwa razy mniej oczek niż na drugiej?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przyjmijmy, że zdarzenia elementarne to uporządkowane pary wylosowanych liczb. Zatem

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Mamy 3 zdarzenia sprzyjające

(1,2),(2,4),(3,6).

Zatem prawdopodobieństwo wynosi

3--= -1-. 36 1 2

 
Odpowiedź: -1 12

Wersja PDF
spinner