/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 7957597

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najwyżej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przyjmijmy, że zdarzenia elementarne to uporządkowane pary wylosowanych liczb. Zatem

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Jest tylko jedno zdarzenie, które nie jest sprzyjające – jest to zdarzenie, w którym wypadły dwie piątki: (5 ,5) . Zatem interesujące nas prawdopodobieństwo jest równe

 ′ -1- 35- P(A ) = 1 − P (A ) = 1 − 36 = 36 .

 
Odpowiedź: 35 36

Wersja PDF
spinner