/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 9194957

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma otrzymanych oczek jest równa co najmniej 4.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przyjmijmy, że zdarzenia elementarne to pary wyrzuconych oczek, zatem

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Suma oczek w zdarzeniu przeciwnym do interesującego nas zdarzenia A musi być równa 2 lub 3. Są 3 takie zdarzenia

(1,1),(1,2),(2,1).

Zatem

 ′ -3- 11- P(A ) = 1 − P (A ) = 1 − 36 = 12 .

 
Odpowiedź: 11 12

Wersja PDF
spinner