/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Kostki/2 kostki

Zadanie nr 9523810

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w pierwszym rzucie wypadnie podzielna przez 3 liczba oczek.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Przyjmijmy, że zdarzenia elementarne to uporządkowane pary wylosowanych liczb. Zatem

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Zdarzeń sprzyjających jest

2 ⋅6 = 12

(na pierwszej kostce musi wypaść 3 lub 6, a na drugiej cokolwiek). Zatem prawdopodobieństwo wynosi

12 1 ---= -. 36 3

Sposób II

Ponieważ w ogóle nie interesuje nas wynik otrzymany na drugiej kostce, patrzymy tylko na rzut pierwszą kostką. Wtedy |Ω | = 6 i są 2 zdarzenia sprzyjające. Zatem prawdopodobieństwo jest równe

2- 1- 6 = 3 .

 
Odpowiedź: 1 3

Wersja PDF
spinner