/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Szuflady, pudełka

Zadanie nr 9842390

W kuchni stoją dwa koszyki. W pierwszym jest 9 papryk: 1 zielona, 4 czerwone i 4 żółte. W drugim 12 papryk: 4 zielone, 3 czerwone i 5 żółtych. Kucharz wyjmuje losowo po jednej papryce z każdego koszyka. Oblicz prawdopodobieństwo, że obie papryki będą tego samego koloru.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszą paprykę można wybrać 9 sposobów, a drugą na 12 sposobów, więc wszystkich możliwych wyborów dwóch papryk jest

9 ⋅12.

Z pierwszego pojemnika możemy wybrać zieloną paprykę na 1 sposób, a z drugiego pojemnika zieloną paprykę możemy wybrać na 4 sposoby, więc dwie zielone papryki można wybrać na 1 ⋅4 = 4 sposoby. Podobnie, dwie czerwone papryki można wybrać na

4 ⋅3 = 12

sposobów, a dwie żółte na

4 ⋅5 = 20

sposobów. Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe

4-+-12-+-20- --36-- 1- 9 ⋅12 = 9 ⋅12 = 3.

 
Odpowiedź: 1 3

Wersja PDF
spinner