/Szkoła średnia/Kombinatoryka/Geometria

Zadanie nr 6953944

Na okręgu wybrano 50 punktów. Ile jest różnych czworokątów o wierzchołkach w tych punktach?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Czworokątów jest

( 50) 50 ⋅49 ⋅48 ⋅47 = -------------- = 50⋅4 9⋅2 ⋅47 = 230300. 4 4!

 
Odpowiedź: 230 300

Wersja PDF
spinner