/Szkoła średnia/Kombinatoryka/Geometria

Zadanie nr 7081055

Na płaszczyźnie danych jest 100 punktów, z których żadne 3 nie leżą na jednej prostej. Ile jest różnych trójkątów o wierzchołkach w tych punktach?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Trójkątów jest

( 100) 1 00⋅ 99⋅9 8 = ------------ = 50 ⋅33 ⋅98 = 16 1700. 3 3!

 
Odpowiedź: 161700

Wersja PDF
spinner