/Szkoła średnia/Równania/Trygonometryczne/Różne

Zadanie nr 3250570

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x ∈ ⟨0,2π ⟩ , które spełniają równanie

 1 sin x+ cosx = -----. cos x
Wersja PDF

Rozwiązanie

Ze względu na cosinus w mianowniku musimy oczywiście założyć, że x ⁄= π2-+ kπ , k ∈ Z . Przy tym założeniu przekształcamy równanie w sposób równoważny.

sin x + cos x = --1-- / ⋅cosx co sx sin x cosx + co s2x = 1

Sposób I

Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

 2 sin x cosx + co s x = 1 sin x cosx − (1 − co s2x) = 0 sin x cosx − sin2 x = 0 sin x(co sx − sinx ) = 0.

Widzimy teraz, że albo sin x = 0 , co w danym przedziale daje nam rozwiązania

x ∈ {0,π ,2π }

albo

 cosx = sin x / : cosx sinx 1 = -----= tgx . cosx

Dodatkowo otrzymujemy więc rozwiązania

 { } π π 5π x ∈ 4-,π + -4 = 4-- .

W sumie równanie ma więc w danym przedziale 5 rozwiązań:

 { π 5π } x ∈ 0,--,π, ---,2π 4 4

Sposób II

Korzystamy ze wzorów na sin2x i cos 2x .

 2 sin x cosx + cos x = 1 /⋅ 2 2 sin x cosx + 2 cos2x = 2 2 sin 2x + (2 cos x − 1) = 1 sin 2x + cos 2x = 1.

To równanie możemy rozwiązać na wiele różnych sposobów – polecam lekturę rozwiązania zadania nr 2489029. Jeden z najkrótszych sposobów, to skorzystanie ze wzoru na sinus sumy.

 √ -- sin 2x + cos 2x = 1 / ⋅--2- 2 π π √ 2- sin 2x cos-- + sin --cos 2x = ---- 4 √ 4- 2 ( π-) --2- sin 2x + 4 = 2 .

Teraz trzeba odrobinę uważać, bo wprawdzie x ∈ ⟨0,2π ⟩ , ale

 ⟨ ⟩ 2x+ π-∈ π-,4π + π- . 4 4 4

W tym przedziale powyższe równanie ma następujące rozwiązania:

 π { π π π π π} π 2x + -- ∈ --,π − --,2π + --,3π − --,4π + -- / − -- 4 { 4 π4 4 π 4} 4 4 2x ∈ 0,π − -,2π ,3π − --,4π / : 2 { 2 } 2 π- 5π- x ∈ 0, 4,π , 4 ,2π .

 
Odpowiedź:  { π- 5π- } x ∈ 0,4,π , 4 ,2π

Wersja PDF
spinner