Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąty/Inne

Wyszukiwanie zadań

W czworokącie P QRS mamy |P Q| = 2 006 , QR = 2008 , RS = 2007 , SP = 20 09 . Przy których wierzchołkach kąty wewnętrzne czworokąta mają zawsze miarę mniejszą niż 180∘ ?
A) P ,Q,R B) Q ,R,S C) P ,Q ,S D) P ,R ,S E) P ,Q ,R,S

spinner