/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 1048564

Dziedziną funkcji  --36−x2---- f(x) = (6−x )(x3−1) jest zbiór
A) R ∖ {1,6 } B) R ∖ {− 6,− 1,6} C) R ∖ {− 6,6} D) R ∖{ − 6,1,6}

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mianownik jest równy zero, gdy x = 6 lub x = 1 , więc dziedziną funkcji f jest więc

R ∖ {1,6} .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner