/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 5953016

Dziedziną wyrażenia  ----x2−36----- W = (x+4)(x2+ 4x+ 4) jest zbiór
A) R ∖ {− 6,− 4,− 2,6} B) R ∖ {− 6,− 4,2,6} C) R ∖ {− 4,2} D) R ∖ {− 4,− 2}

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy dane wyrażenie

 2 W = ------x--−-36--------= (x-−-6)(x-+--6). (x+ 4)(x2 + 4x + 4) (x + 4)(x + 2)2

Pamiętamy, że mianownik nie może być równy 0. Zatem x nie może być równy -4,-2.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner