/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 6117904

Liczba 5 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+55| B) |x5−x−51| C) -5x−-1 |x|+5 D) 5x−1- |x− 5|

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że |x| = 0 tylko, gdy x = 0 . Liczymy

|x+ 5| = 0 ⇐ ⇒ x + 5 = 0 ⇐ ⇒ x = − 5 |x− 5| = 0 ⇐ ⇒ x − 5 = 0 ⇐ ⇒ x = 5 |x|+ 5 > 0 |5x − 1| = 0 ⇐ ⇒ 5x − 1 = 0 ⇐ ⇒ x = 1. 5

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner