/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 7983607

Dziedziną funkcji  −-4x+1-- f(x) = x2− 6x+5 jest zbiór
A) R ∖ {1,5 } B) R C) R ∖{5 } D) R ∖{ 1}

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy sprawdzić kiedy zeruje się mianownik, czyli rozwiązać równanie

 2 x − 6x + 5 = 0 Δ = 36− 20 = 16 6 − 4 6+ 4 x = ------= 1 ∨ x = ------= 5 . 2 2

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner