/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 8370369

Dziedziną funkcji  x2−-25 f(x) = x2− 4x jest zbiór
A) R ∖ {− 5,5 } B) R ∖ {0,4} C) R ∖ {− 2,2} D) R ∖{ −5 ,0,4,5}

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy, kiedy mianownik jest równy zero.

 2 x − 4x = 0 x(x− 4) = 0 x = 0 ∨ x = 4.

Dziedziną funkcji f jest więc R ∖{ 0,4} .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner