/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Różne

Zadanie nr 4862321

Figura płaska F1 jest podobna do figury F2 . Obwód figury F1 stanowi 40% obwodu F2 , zaś pole figury F 1 wynosi 8. Pole figury F2 jest równe:
A) 50 B) 40 C) 25 D) 20

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podana informacja o stosunku obwodu pozwala obliczyć skalę podobieństwa k figury F2 do figury F1 .

k = 1 : 40% = -1--= 2,5. 0,4

Pole figur podobnych zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, więc pole figury F2 jest równe

k2 ⋅8 = (2 ,5)2 ⋅8 = 50.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner