/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna

Zadanie nr 7054910

Liczba  ∘ 1 − tg 40 jest
A) ujemna. B) dodatnia, ale mniejsza od 0,1.
C) większa od 0,1, ale mniejsza od 0,5. D) większa od 0,5.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy w tablicach, że

 ∘ tg4 0 ≈ 0,84,

więc

 ∘ 1 − tg 40 ≈ 1 − 0,84 = 0,16.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner