/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość

Zadanie nr 1493578

Przybliżona długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 5,49 B) 5,9 C) 5,85 D) 5,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy szukaną długość przeciwprostokątnej przez x to mamy

2-= sin20 ∘ ⇒ x = ---2---. x sin 20∘

Teraz zaglądamy do tablic i mamy

 2 2 x = -----∘-≈ ------≈ 5,8479 5 ≈ 5,85. sin 20 0,342

Zauważmy, że 5,9 nie jest przybliżeniem tej liczby do 1 miejsca po przecinku – przybliżeniem tym jest 5,8 (bo liczba ta jest mniejsza od 5,85).  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner