/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość

Zadanie nr 1513156

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A) 12 B) 8,5 C) 6,5 D) 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnicą okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest jego przeciwprostokątna.


PIC


Zatem promień R tego okręgu to połowa długości przeciwprostokątnej. Na mocy twierdzenia Pitagorasa mamy więc

 √ --------- √ ---- --52-+-122- --169- 13- R = 2 = 2 = 2 = 6,5.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner