/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość

Zadanie nr 4177060

Suma kwadratów długości trzech boków trójkąta prostokątnego jest równa 98. Zatem przeciwprostokątna ma długość:
A) 49 B)  √ -- 7 2 C) 7 D) 9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy długości przyprostokątnych trójkąta przez a i b , a długość przeciwprostokątnej przez c , to na mocy twierdzenia Pitagorasa mamy

a2 + b2 + c2 = 98 2 2 c + c = 98 2c2 = 98 ⇒ c = 7.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner