/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość

Zadanie nr 7707334

Kąt α w trójkącie prostokątnym przedstawionym na rysunku spełnia warunek sin α = 817 . Bok CA tego trójkąta ma długość:


PIC


A) 30 B) 8 C) 16 D) 24

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanego sinusa obliczamy długość boku BC .

 8 BC BC --- = sinα = ----= ---- ⇒ BC = 16. 1 7 AB 34

Stąd

 ∘ ---2------2- √ ----------- √ ---- AC = AB − BC = 1156 − 25 6 = 900 = 3 0.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner