/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 1478997

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x+-3 1−x- 2 < 3 jest
A) − 2 B) 2 C) 1 D) − 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy daną nierówność.

 x+ 3 1− x ------< ------ / ⋅6 2 3 3x + 9 < 2 − 2x 5x < − 7 / : 5 x < − 7-= − 12. 5 5

Największa liczba całkowita spełniająca tę nierówność to − 2 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner