/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 1842317

Zbiorem rozwiązań nierówności x−3- 4−x-- 6 ≤ 1 − 3 jest przedział
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) ( ⟩ − ∞ , 1 3 C) (− ∞ ,− 1⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiążmy podaną nierówność

x− 3 4 − x ------≤ 1 − ------ / ⋅6 6 3 x− 3 ≤ 6− 2(4 − x) x− 3 ≤ 6− 8+ 2x − 1 ≤ x.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner