/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 2986536

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność  7x−-10 1 x − 4 < 2 jest liczba
A) − 4 B) − 3 C) 2 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy daną nierówność.

 7x− 10 1 x − --------< -- / ⋅4 4 2 4x − (7x− 10) < 2 8 < 3x / : 3 x > 8-≈ 2,7. 3

Najmniejsza liczba całkowita spełniająca tę nierówność to x = 3 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner