/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 3726970

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 5 + 7 > 0 jest
A) − 14 B) − 13 C) 13 D) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy daną nierówność.

x √ -- 5-+ 7 > 0 / ⋅5 √ -- x > − 5 7 ≈ − 1 3,2.

Najmniejsza liczba całkowita spełniająca tę nierówność to − 13 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner