/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 6014670

Zbiorem rozwiązań nierówności  √ -- √ -- (1− 2)x < 2 − 1 jest przedział
A) (− ∞ ,− 1) B) (− ∞ ,1) C) (− 1,+ ∞ ) D) (1 ,+ ∞ )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Daną nierówność możemy przepisać w postaci

 √ -- √ -- √ -- (1 − 2)x < − (1− 2) / : (1 − 2 )

Ponieważ  √ -- 1 − 2 < 0 , dzieląc przez tę liczbę nierówność stronami musimy zmienić znak na przeciwny. Mamy więc

x > − 1.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner