/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Liniowe

Zadanie nr 6178637

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2−x- 2 − 2x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨0,+ ∞ ) B) (− ∞ ,0⟩ C) (− ∞ ,5⟩ D) ( 1⟩ − ∞ ,3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

2 − x ------− 2x ≥ 1 /⋅ 2 2 2 − x − 4x ≥ 2 0 ≥ 5x / : 5 0 ≥ x x ∈ (− ∞ ,0⟩.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner