Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4234763

Wektor  −→ A ′B′ jest obrazem wektora −→ AB w jednokładności o środku S i skali k = − 1 2 . Zatem
A)  −→ −→ A ′B′ = 1BA 2 B) −→ −→ A′B′ = − 1 BA 2 C)  −→ −→ A ′B′ = 1BA 3 D)  −→ −→ A ′B′ = − 1BA 3

Wersja PDF
Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Z definicji jednokładności mamy

 −→ A ′B ′ = k ⋅ −A→B = − 1−A→B = 1−BA→ . 2 2

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!