/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Różne

Zadanie nr 5435808

Obrazem punktu P = (3,4) w symetrii środkowej względem punktu S jest punkt P′ = (− 1,− 2) . Wynika stąd, że
A) S = (− 1,− 1) B) S = (1,1) C) S = (− 1,1 ) D) S = (1,− 1)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Punkt S jest środkiem odcinka P P′ , więc

 ′ ( ) S = P-+-P--= 3-−-1, 4-−-2 = (1,1). 2 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner