/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Z wartością bezwzględną

Zadanie nr 6916571

Liczbami spełniającymi równanie |2x − 5| = 3
A) 1 i − 8 B) 1 i 4 C) − 8 i 4 D) − 1 i 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy, które z podanych liczb spełniają dane równanie. Gdy to zrobimy okaże się, że te liczby to: 1 i 4.

Sposób II

Przekształcamy dane równanie

|2x − 5| = 3 2x − 5 = − 3 lub 2x − 5 = 3 2x = 2 lub 2x = 8 x = 1 lub x = 4.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner