/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Z wartością bezwzględną

Zadanie nr 9578938

Rozwiązaniem równania |10− x| = 1 są liczby
A) przeciwne B) różniące się o 1 C) całkowite D) niewymierne

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Przekształcamy dane równanie

|10 − x | = 1 |x − 1 0| = 1.

Szukamy więc liczb, które są odległe od 10 o 1. Są to liczby x = 9 i x = 1 1 . Obie są całkowite.

Sposób II

Liczymy najpierw dla x ≤ 10 (czyli 10 − x ≥ 0 )

1 0− x = 1 ⇒ x = 9.

Teraz liczymy dla x > 10 (czyli 10 − x > 0 )

x − 10 = 1 ⇒ x = 11.

Obie liczby są całkowite.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner