/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Prostopadłościan

Zadanie nr 3021275

Bloczek betonowy fundamentowy ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 38 cm × 24 cm × 14 cm (zobacz rysunek).


PIC


Przekątna AB tego prostopadłościanu jest – z dokładnością do 0,01 dm – równa
A) 4,71 dm B) 4,49 dm C) 4,05 dm D) 4,7 dm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy przekątną, o której mowa w treści zadania.


PIC


Korzystamy dwa razy z twierdzenia Pitagorasa (liczymy w decymetrach).

 2 2 2 2 2 AD = AC + CD = (3 ,8)-+-(2,4-)-=- 14,44 + 5,76 = 20,2 ∘ ---2------2- ∘ 2 √ ------ AB = AD + DB = 20,2 + (1,4) = 22,16 ≈ 4,71 dm .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner