/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Prostopadłościan

Zadanie nr 3362749

Przekrojem prostopadłościanu zawierającym przekątną podstawy i przekątne sąsiednich ścian bocznych wychodzących z tego samego wierzchołka jest
A) kwadrat B) prostokąt C) trójkąt D) trapez

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy przekrój, o którym mowa w treści zadania.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner