Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4112398

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 24 cm × 32 cm × 96 cm (zobacz rysunek), a ponadto dane są cztery odcinki a,b,c,d , o długościach – odpowiednio – 89 cm, 101 cm, 110 cm i 121 cm.


PIC


Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa
A) tylko od odcinka a .
B) tylko od odcinków a i b .
C) tylko od odcinków a,b i c .
D) od wszystkich czterech danych odcinków.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Dorysujmy przekątną, o której mowa w treści zadania.


PIC


Korzystamy dwa razy z twierdzenia Pitagorasa.

 2 2 2 2 2 2 AC = AB--+--BC--=- 144 ⋅8--+-9⋅-8-=--153 ⋅8 ∘ 2 2 ∘ 2 2 √ ------2- AD = AC + CD = 153⋅ 8 + 1 6⋅8 = 169 ⋅8 = 13 ⋅8 = 104 cm .

Przekątna jest więc dłuższa tylko od pierwszych dwóch odcinków.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!